Click2Call

התוסף לכרום (Voicenter Chrome Extension) מאפשר שימוש בפונקציית Click2Call (חיוג בלחיצה) והקפצת מסך, מתוך דפדפן גוגל כרום. ניתן להוריד את התוסף דרך הקישור בדף הורדות.

התקנת התוסף

 1. גשו לדף התוסף בחנות של אפליקציות כרום - כאן.
 2. לחיצה על הוסף לכרום, בצד שמאל למעלה, תוסיף את התוסף לדפדפן.

הוסף לכרום

 1. לאחר התקנת התוסף ניתן לעבור להגדרת התוסף.

הגדרת התוסף

 1. לאחר התקנת התוסף יפתח מסך הכניסה.

כניסה לתוסף

 1. יש לבחור User אם מבצעים כניסה עם פרטי גישה של משתמש, או Account אם מבצעים כניסה עם פרטי הגישה של החשבון. כאשר מבצעים כניסה עם פרטי משתמש, כלל ההגדרות הנחוצות לתחילת עבודה יוגדרו אוטומטית.
 2. לאחר הכניסה לממשק התוסף, יופיע מסך הגדרות המחולק להגדרות עבור חיוג בלחיצה (Click to Call) והגדרות עבור הקפצת מסך (Pop Up). במידה ומבצעים כניסה עם פרטי החשבון, בכדי להגדיר באיזו שלוחה יתקבלו שיחות Click2Call, יש להגדיר את האפשרויות בחלק המכיל את הגדרות החיוג בלחיצה.
 3. בחרו את המשתמש אשר אליו משוייכת השלוחה בה הנכם משתמשים.
 4. בחרו את השלוחה או השלוחות הרצויות.
 5. בחרו האם תרצו שהמערכת תחייג לשלוחתך לפני החיוג ללקוח, או שהמערכת תתקשר ללקוח באופן מיידי, על סימון האפשרות Auto Answer.
 6. ניתן לבחור האם לבצע הקלטת שיחות, גם אם הקלטת שיחות לא מוגדרת לשלוחה בממשק הניהול, על ידי סימון האפשרות Force call recording.
 7. בחרו את קידומת של המדינה ממנה הנכם מתקשרים (אם לא נבחרת מדינה, הקידומת של ישראל תיבחר כברירת מחדל).

ביצוע חיוג בלחיצה

 1. בחרו כל מספר טלפון בדפדפן גוגל כרום.
 2. סמנו את המספר עם הלחצן השמאלי של העכבר.
 3. לחצו על המספר המסומן עם הלחצן הימני.
 4. בחרו "Click2Call to xxxxxx" מתוך התפריט.

חיוג בקליק2קול

 1. במידה ונבחרה האפשרות של "מענה אוטומטי", החיוג ללקוח יתבצע מיידית. במידה ולא נבחרה אפשרות זו, תתקבל שיחה בשלוחה שהוגדרה בהגדרות התוסף, לאחר מענה לשיחה תבוצע שיחה ללקוח.