הגדרת תאריך ושעה בטלפוני IP

 

מכשירים מסוג Yealink:

1. בחרו על גבי הצג את האופציה תפריט - הגדרות - הגדרות בסיסיות - שעה ותאריך - הגדר ידנית.

2. הגדירו באמצעות מקשי החצים והמספרים את השעה והתאריך הרצויים.

3. לחצו על שמור.

4. התאריך והשעה המעודכנים יופיעו על הצג.

 

 תפריט ילינק

 

מכשירים מסוג Grandstream:

1. יש להקיש על העיגול המרכזי בין מקשי החיצים או לחלופין על O.K - תאריך וזמן- הגדרה ידנית/ Set Current Time Manually.

2. הגדירו באמצעות מקשי החצים והמספרים את השעה והתאריך הרצויים.

3. לחצו על שמור.

4. התאריך והשעה המעודכנים יופיעו על הצג.

 

 גרנדסטרים עיגול

 

מכשירים מסוג Fanvil:

1. יש להקיש על העיגול המרכזי על O.K - הגדרות - הגדרות בסיסיות - תאריך ושעה.

2. יש לשנות מתאריך ושעה אוטומטיים לידני ולהקיש שמור.

3. בחזרת החץ התחתון דפדפו בתפריט ובהגעה לאופציית שינוי התאריך והשעה, הגדירו אמצעות מקשי החצים והמספרים את השעה והתאריך הרצויים.

3. לחצו על שמור.

4. התאריך והשעה המעודכנים יופיעו על הצג.

 

פנביל