Login/Logout API

לוגין לוג אאוט API מאפשר לנציג להיכנס או למשמרת או לשנות סטטוס ישירות מתוך מערכת המידע הארגונית שלכם. נציג יכול בקלות לשנות סטטוס על ידי שימוש בבקשת HTTP פשוטה.
תיאור של אינטגרציית לוגין לוג אאוט

 

הסבר כללי

 

איך השירות עובד?

 

במערכת המידע שלכם תוכלו לאפשר לנציגים שלכם לשנות סטטוס בלחיצת כפתור.
בעת שימוש בכפתור במערכת המידע הארגונית שלכם תישלח בקשת HTTP אל הAPI כדי לשנות סטטוס לסטטוס הרצוי עבור המשתמש שביקש לבצע זאת.
לדוגמא שינוי סטטוס להפסקת צהריים על מנת להפסיק קבלת שיחות נכנסות למשך ההפסקה.

 

קישור שיש לפנות אליו
 

 

1
     
https://api.voicenter.com/UserLogin/SetStatusFromAPI
    

 

פורמט בקשה

 

1. POST-JSON
2. GET

 

פורמט תשובה

 

1. POST-JSON

 

פרמטרים בבקשה

 

שם שדה תיאור שדה סוג שדה הערות
Codeמזהה ארגוני אישי, ניתן על ידי וויסנטר.מחרוזתחובה
UserIdמזהה משתמש בוויסנטר של הנציג.מחרוזתחובה
ExtensionUserמזהה שלוחה (SIP) של הנציג בוויסנטר.מחרוזתחובה
Statusמזהה מספרי של הסטטוסים האפשרים לפי הגדרת החשבון שלכם:
סטטוס לוגין - 1
סטטוס לוג אאוט - 2
סטטוס הפסקת צהריים - 3
סטטוס זמן אדמיניסטרטיבי - 5
סטטוס הפסקה פרטית - 7
סטטוס אחר - 9
סטטוס הדרכה - 11
סטטוס פגישה מחלקתית - 12
סטטוס תקציר - 13
שמות הסטטוסים ניתנים לשינוי בממשק הניהול שלכם.
מספר שלםחובה

 

בקשה לדוגמא בפורמט Get

 

1
     
https://api.voicenter.com/UserLogin/SetStatusFromAPI?Code=XXXXXXXXXXX&UserId=123456789&ExtensionUser=sipsip&Status=1
    

 

בקשה לדוגמא בפורמט POST-JSON

 

{
"Code": "XXXXXXXXXXX",
"UserId": "123456789",
"ExtensionUser": "sipsip",
"Status": 1
}

 

פרמטרים בתגובה

 

שם שדה תיאור שדה Type
Statusסטטוס התגובה:
במידה והבקשה תקינה יוחזר סטטוס "1".
במידה והבקשה שלכם אינה כוללת מזהה משתמש או קוד ארגוני יוחזר ססטוס "2".
במידה והערך של מזהה השלוחה אינו תקין בבקשה יוחזר סטטוס "3".
במידה והערך של הסטטוס בבקשה שלכם אינו מוגדר בחשבונכם יוחזר סטטוס "4".
מספר שלם
StatusErrorשגיאה של סטטוס התגובה:
במידה ופורמט הבקשה אינו תקין יוחזר סטטוס "0".
במידה והבקשה שלכם תקינה יוחזר סטטוס "1".
במידה והערך של מזהה השלוחה אינו תקין בבקשה יוחזר סטטוס "3".
במידה והייתה בעיה פנימית שהובילה לשגיאה יוחזר סטטוס "4".
במידה וחסרים פרמטרים בבקשה שלכם יוחזר סטטוס "6".
מספר שלם
StatusErroMessageתיאור שגיאה של התגובה: .
יוזר תיאור סטטוס "OK" אם הבקשה הייתה תקינה.
יוחזר תיאור ססטוס "Authorization Failed" במידה ופורמט הבקשה או הקוד הארגוני אינו תקין.
יוחזר תיאור סטטוס "Status not support" במידה והסטטוס שמופיע בבקשה אינו מוגדר בחשבונכם.
יוחזר תיאור סטטוס "Extension is already in use" במידה ונציג מנסה לבצע לוגין לשלוחה שכבר מחוברת.
יוחזר תיאור סטטוס של "No extension found" במידה ומזהה השלוחה אינו תקין
. יוחזר תיאור סטטוס של "Error on update" במידה והתרחשה בעיה בצד שרת של השירות.
מחרוזת

 

דוגמא לתגובה

 

{
"Status": 1,
"StatusError": 1,
"StatusErroMessage": "OK"
}