Click2Call

אינטגרציית קליק2קול מאפשרת לכם ליצור קשר טלפוני בלחיצת כפתור עם כל איש קשר ישירות ממערכת המידע שלכם.
המימוש של קליק2קול הוא סופר קל למימוש והטמעה באמצעות ערכות הקוד המוכנות שלנו. שילוב API נהדר ורב-תכליתי זה יכול באמת לעשות את ההבדל, בכל מקום שבו תטמיעו אותו.

תיאור של אינטגרציית קליק2קול
 • צרו שיחות טלפון יזומות מכל נציג או איש מכירות זמין - באופן אוטומטי! (נהדר! מאיץ ביצועים, מותאם אישית באופן מלא לכל משך זמן).
 • להפעיל וליזום שיחה חוזרת אוטומטית לליד או לקוח שהשאיר פרטים בדף 'צור קשר', ברגע הם לוחצים על הלחצן 'החל/שלח'. דמיינו את ה-WOW שלהם ואת שיעורי ההמרה שלכם.
Click-To-Call API פועל באופן הבא:
כל שיחה שנוצרת באמצעות ה-API יוזמת ומחברת בין 2 "רגליים".
1. רגל 1(Leg 1) היא השיחה הראשונה שהנציג מקבל לעמדה שלו לאחר שיזם שיחה.
פעולה זו מוגדרת על ידי הפרמטר "Phone" שבו אתo מזינים את המזהה של השלוחה של הנציג.

2. רגל 2 (Leg 2) היא השיחה ליעד שנבחר (בעקבות תשובה לשיחת רגל 1), זה מוגדר על ידי הגדרת מספר הטלפון של הלקוח בפרמטר היעד.

 

הסבר כללי:

 

קישור שיש לפנות אליו

 

1
     
https://api.voicenter.com/ForwardDialer/click2call.aspx
    

דוגמא לפנייה בפורמט GET

1
     
https://api.voicenter.com/ForwardDialer/click2call.aspx?phone=XXXXXXXX&target=057XXXXXXX&code=XXXXXXXXXXX&action=call
    

דוגמא לפנייה בפורמט POST-JSON

{
"code": "XXXXXXXXXXXX",
"phone": "XXXXXXXXXXXXXX",
"action": "call",
"target": "05XXXXXXXX"
}

קליק2קול מאפשר לכם לבצע את אחת משלושת סוגי השיחה הבאים:


1. שיחה יוצאת.
2. חיוג והשמעת הקלטה.
3. שיחת ועידה.


פורמט הבקשה:

1. POST - JSON
2. GET

 

פורמט תגובה:

הגדרת פורמט התגובה תבוצע בעת שליחת הפורמט הרצוי בבקשה עצמה.

1. XML - מוגדר כברירת מחדל.
2. JSON

 

 

פרמטרים עבור יצירת שיחה יוצאת:

פרמטר תיאור חובה/רשות
phone"הרגל" הראשונה שבה שיחת הקליק2קול תחייג.
אפשר להטמיע מזהה של שלוחה (SIP, לדוגמא -API1API2) או מספר טלפון בפורמט E.164 אך ללא + (לדוגמא: 972521234567).
יש לרשום מספר טלפון ישראלי בצורה הבאה *********0.
במידה והחיוג אמור להתבצע לסיפ טראנק יש להגדיר: Phone=SIPTRUNK בבקשה שלכם.
במידה ושלוחת וויסנטר בבקשה שלכם תלויה בביצוע לוגין למען הוצאת שיחות על הבקשה שלהם להיראות כך:
יש לבצע שימוש בפרמטרים: phone=logincode & phonelogincode=[login code] - את הפרטים הללו ניתן להשיג מתוך ממשק הניהול.
חובה
target"הרגל" השנייה שבה השיחה תחייג - היעד אליו אתם מחייגים.
אפשר להטמיע מזהה של שלוחה (סיפ) או מספר טלפון בפורמט E.164 אך ללא +. יש לרשום מספר טלפון ישראלי בצורה הבאה *********0.
חובה
codeקוד ייחודי לחשבון.
(הקוד ימסר על ידי מחלקת התפעול שלנו).
חובה
actionCall (action=call).חובה
recordהאם להקליט את השיחה?
יש להעביר את אחד מהערכים הבאים: True/False.
רשות
phonecalleridמספר מזהה של "הרגל השנייה" - השיחה הנכנסת לשלוחה/מספר טלפון בשדה Phone בבקשה שלכם.
* לא נתמך על ידי כלל הספקים החיצונים.
רשות
phonecallernameשם מתקשר של "הרגל השנייה" - השיחה הנכנסת לשלוחה/מספר טלפון בשדה Phone בבקשה שלכם.
* לא נתמך על ידי כלל הספקים החיצונים.
רשות
targetcalleridמספר טלפון מזהה של "הרגל הראשונה" - השיחה היוצאת ליעד שלכם בשדה Target בבקשה שלכם.
* לא נתמך על ידי כלל הספקים החיצונים.
רשות
targetcallernameשם מתקשר של "הרגל הראשונה" - השיחה היוצאת ליעד שלכם בשדה Target בבקשה שלכם.
* לא נתמך על ידי כלל הספקים החיצונים.
רשות
phonemaxdialtimeזמן חיוג מקסימלי בשניות של "הרגל הראשונה" - השיחה הנכנסת לשלוחה/מספר טלפון בשדה Phone בבקשה שלכם.
ערך ברירת מחדל הוא 60 שניות.
רשות
targetmaxdialtimeמשך זמן חיוג מקסימלי של היעד "הרגל השנייה", מוצג בשניות.
אם לא הוזן, ברירת מחדל הינה 60 שניות.
רשות
maxdurationמשך השיחה מקסימלי בשניות.
אם לא הוזן, ברירת מחדל הינה 7200 שניות(שעתיים).
רשות
phoneautoanswerרק עבור שלוחות Voicenter, עם הערכים 1 או true למענה אוטומטי.
אם לא צוין מוגדר כ- False.
רשות
targetautoanswerרק עבור שלוחות Voicenter, עם הערכים 1 או true למענה אוטומטי ביעד השיחה.
אם לא צוין מוגדר כ- False.
רשות
checkphonedevicestateחסום את השיחה אם השלוחה לא מחוברת.רשות
checktargetdevicestateאימות לפני ביצוע שיחה.
וודא כי השלוחה אליה מתקשרים מחוברת.
רשות
formatפורמטים אפשריים לתגובת קליק2קול: XML / JSON שברצונכם לקבל.
ברירת המחדל היא XML.
רשות
var_*כל פרמטר מותאם אישית עם קידומת "var_" שברצונכם להעביר בבקשה שלכם.
לדוגמא var_customer=2342 זה פרמטר שברצונכם להוסיף לבקשה שלכם.
פרמטר זה יוצג בהתראות של תוסף הכרום שלנו.
מידע זה גם מועבר בלוג השיחות שנשלח בAPI שלנו.
המגבלה היא 10 פרמטרים.
רשות
ignoredncstatusבמידה ובחשבונכם מופעל שירות חסימת שיחות מהמאגר הממשלתי - "אל תתקשר אלי",
יש באפשרותכם לאפשר שיחות ליעדים חסומים במאגר בשירות קליק2קול במידה ותעבירו שדה זה.
להלן הערכים שניתן להעביר בשדה זה:
1 - מאפשר לחייג ליעדים חסומים תחת שדה phone.
2 - מאפשר לחייג ליעדים שחסומים תחת שדה target.
3 - מאפשר לחייג ליעדים חסומים גם ב phone וגם ב target.
רשות

פרמטרים עבור ניתוק שיחה:

פרמרטר תיאור רשות/חובה
Phoneמזהה שלוחה של חברת וויסנטר שעבורה תרצו לנתק את השיחה.חובה
codeקוד ייחודי לחשבון.
(הקוד ימסר על ידי מחלקת התפעול שלנו).
חובה
actionterminate (action=terminate).חובה

תגובה של השירות קליק2קול:

התשובה תגיע בפורמט XML (XML-RPC) או בפורמט JSON לבחירתכם.
ברירת המחדל היא XML-RPC.


התשובה של השירות תכלול 3 פרמטרים:
1. ERRORCODE - קוד השגיאה (פירוט של קודי השגיאה בטבלה המופיעה מטה).
2. (String)ERRORMESSAGE - תמצית הודעת השגיאה (כמפורט מטה).
3. (String)CALLID - מזהה שיחה ייחודי בעל 32 תווים (במידה והשיחה נכשלה השדה יהיה ריק).

 

ERRORCODE יכלול את אחד הקודים הבאים: 

קוד תיאור
0Ok
1Invalid request parameters.
2Application error.
3Extension representative offline.
4Extension blocked for Click2Call calls.

 

דוגמא לתשובה של השירות בפורמט JSON:

{
"ERRORCODE": 0,
"ERRORMESSAGE": "OK",
"CALLID": "sdfsdfsdfsdfdsfsdfdsfsdfsdf0brp"
}

דוגמא לתשובה של השירות בפורמט XML-RPC:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
     
<methodResponse>
<params>
<param>
<value>
<struct>
<member>
<name>ERRORCODE</name>
<value><string>1</string></value>
</member>
<member>
<name>ERRORMESSAGE</name>
<value><string>Phone is missing</string></value>
</member>
<member>
<name>CALLID</name>
<value><string></string></value>
</member>
</struct>
</value>
</param>
</params>
</methodResponse>