ערכות כלי API

אין צורך במתכנת מומחה מתחום הטלקום - ערכת הקודים הפתוחים שלנו מוכנים לשימוש והטמעה, ויוצרים אינטגרציה למערכות מידע (CRM או ERP) באופן פשוט וקל.
כך מחברים באמת את כל הקוים ויוצרים פתרון תקשורת שמתאים בדיוק לצרכים של הארגון שלך!

שם + תיאור שלב בשיחה הורדת דוקומנטציה

Click2Call

כל מספר טלפון על המסך מאתחל שיחת טלפונית ישירות מהמחשב. מהצד שלך: קליק ימני על המספר (ב Outlook, CRM או בדפי אינטרנט) יוצר שיחה. מצד הלקוח: הקלדת מס' הטלפון בטופס 'צור-קשר' מאתחלת שיחה טלפונית נכנסת אל הארגון.

שיחות יוצאות

PopUp Screen

הצגת פרטי המתקשר מתוך מערכת המידע (CRM או אחרות) לפני המענה לשיחה. שיחה נכנסת>זיהוי הטלפון>שליפת מידע ממע' הניהול>הקפצת הפרטים על המסך

שיחות נכנסות

Call Log

אוטומציה של תיעוד רשומות כל שיחה ישירות למערכת המידע, כולל הקלטת שיחה. שיחה נכנסת/יוצאת > מע' Voicenter מייצרת תיעוד > סיום שיחה > שליחת תיעוד למע' המידע. בשירות זה, ניתן למשוך מאיתנו את רשומות השיחות.

יוצאות/נכנסות

CDR Notification System

אוטומציה של תיעוד רשומות כל שיחה ישירות למערכת המידע, כולל הקלטת שיחה. שיחה נכנסת/יוצאת > מע' Voicenter מייצרת תיעוד > סיום שיחה > שליחת תיעוד למע' המידע. בשירות זה, אנחנו מעבירים את רשומות השיחות ל- End-Point\URL שיסופק.

יוצאות/נכנסות

External Layer API

הפניית שיחות נכנסות מהשרת שלנו לכתובת URL ייעודית בארגון שלך ויצירת הגדרות ניתוב באמצעות שכבה בנתב השיחות. שיחה נכנסת>כניסה לשכבה בנתב השיחות>הפניה ל URL הייעודי על פי בחירת הניתוב הראשונית של המשתמש>זיהוי מאפייני שיחה>הפניית שיחה בהתאם להגדרות הניתוב

שיחות נכנסות

Productive Dialer

חייגן אוטומטי להגברת תפוקות חיוג –שיחות יוצאות יזומות. המערכת בוחרת מספר מהרשימה>איתחול שיחה נכנסת אל הנציג>מענה של הנציג>איתחול שיחה יוצאת אל המספר>שיחה

שיחות יוצאות

Active Calls API

מנגנון החיווי לשיחות פעילות לפי משתמש, עם חותמת זמן ומס' הטלפון של הצד השני. שיחה>רישום פרטים>דיווח וחיווי במערכת

יוצאות/נכנסות

Organizational Ext. List API

פלט רשימת השלוחות הארגוניות שפעילות בארגון, ושיוך שמות המשתמשים ומספרי החיוג הפנימי המקוצר. פניה ל URL הייעודי בו מוטמע ה-API>קבלת פלט רשימת השלוחות>הטמעה באינטגרציות עם מע' CRM/ERP לאוטומטיזציה של פעולות.

יוצאות/נכנסות

Real Time API

מימוש מנגנון ה'זמן אמת' (Real-Time) ב Java Script, לשימוש במידע על אירועי מרכזייה עכשוויים. אירוע>רישום וזיהוי במערכת>עדכון במוניטור>פעולת רענון עד לאירוע הבא

יוצאות/נכנסות

Login/Logout API

כניסה/יציאה ממערכת הטלפוניה, לצרכי דוחות נוכחות וסטטוס נציגים במשמרת. חיוג מס' גישה>הקשת קוד-עובד>זיהוי במערכת

יוצאות/נכנסות

WebRTC API

Web Real Time Communication הדפדפן הופך לכלי-חיוג טלפוני ישירות ממסך המחשב. הקלדת מספר טלפון>מערכת Voicenter מאתחלת שיחה

שיחות יוצאות

Click2Call

כל מספר טלפון על המסך מאתחל שיחת טלפונית ישירות מהמחשב. מהצד שלך: קליק ימני על המספר (ב Outlook, CRM או בדפי אינטרנט) יוצר שיחה. מצד הלקוח: הקלדת מס' הטלפון בטופס 'צור-קשר' מאתחלת שיחה טלפונית נכנסת אל הארגון.

PopUp Screen

הצגת פרטי המתקשר מתוך מערכת המידע (CRM או אחרות) לפני המענה לשיחה. שיחה נכנסת>זיהוי הטלפון>שליפת מידע ממע' הניהול>הקפצת הפרטים על המסך

Call Log

אוטומציה של תיעוד רשומות כל שיחה ישירות למערכת המידע, כולל הקלטת שיחה. שיחה נכנסת/יוצאת>מע' Voicenter מייצרת תיעוד>סיום שיחה>שליחת תיעוד למע' המידע

External IVR API

הפניית שיחות נכנסות מהשרת שלנו לכתובת URL ייעודית בארגון שלך, ויצירת הגדרות ניתוב. שיחה נכנסת>הפניה ל URL הייעודי>זיהוי מאפייני שיחה>הפניית שיחה בהתאם להגדרות הניתוב

Productive Dialer

חייגן אוטומטי להגברת תפוקות חיוג –שיחות יוצאות יזומות. המערכת בוחרת מספר מהרשימה>איתחול שיחה נכנסת אל הנציג>מענה של הנציג>איתחול שיחה יוצאת אל המספר>שיחה

Active Calls API

מנגנון החיווי לשיחות פעילות לפי משתמש, עם חותמת זמן ומס' הטלפון של הצד השני.
שיחה>רישום פרטים>דיווח וחיווי במערכת

Organizational Ext. List API

פלט רשימת השלוחות הארגוניות שפעילות בארגון, ושיוך שמות המשתמשים ומספרי החיוג הפנימי המקוצר. פניה ל URL הייעודי בו מוטמע ה API>קבלת פלט רשימת השלוחות (>הטמעה באינטגרציות עם מע' CRM/ERP לאוטומטיזציה של פעולות).

Real Time API

מימוש מנגנון ה'זמן אמת' (Real-Time) ב Java Script, לשימוש במידע על אירועי מרכזייה עכשוויים. אירוע>רישום וזיהוי במערכת>עדכון במוניטור>פעולת רענון עד לאירוע הבא

Login/Logout API

כניסה/יציאה ממערכת הטלפוניה, לצרכי דוחות נוכחות וסטטוס נציגים במשמרת. חיוג מס' גישה>הקשת קוד-עובד>זיהוי במערכת

WebRTC API

Web Real Time Communication הדפדפן הופך לכלי-חיוג טלפוני ישירות ממסך המחשב. הקלדת מספר טלפון>מערכת Voicenter מאתחלת שיחה